ul Romualda Traugutta 40, Grodzisk Mazowiecki +48 539 018 554 biuro@feniks-recykling.eu

  • Home
  • Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

Jak co roku szczególnie miłe życzenia świąteczne nadesłali do naszej firmy pensjonariusze Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, który pod auspicjami Powiatu Grodziskiego funkcjonuje przy ul. Piasta w Milanówku.

Placówka ta zapewnia swym podopiecznym – osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową – warunki do dobrego życia, rehabilitacji i rozwoju. Służą temu m.in. warsztaty terapii zajęciowej, a ponadto udział w przedsięwzięciach kulturalnych czy bliższe i dalsze wycieczki.

Od kilku lat mamy okazję wspierać pożyteczną działalność tej placówki. – Nasz Dom boryka się często z problemem braku środków na wkład własny, niezbędny do realizacji projektów dotowanych przez zewnętrzne instytucje publiczne. Dzięki zaangażowaniu firmy Feniks staje się to możliwe. W rezultacie udaje się nam m.in. doposażyć pokoje naszych mieszkańców, prowadzić remonty, organizować dodatkowe aktywności, jak choćby imprezy integracyjne – wymienia Karola Gąsiorowska, dyrektor ośrodka.

W tym miejscu bez wątpienia znów będziemy mieli okazję do współdziałania. Zachęcamy też wszystkich, by wspierali Dom, przekazując 1,5% podatku.
KRS 00 00 21 55 85, cel szczegółowy: Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy KSN AW Milanówek.

 

Zdjęcie: Karola Gąsiorowska