biuro@feniks-recykling.eu ul Romualda Traugutta 40, Grodzisk Mazowiecki +48 539 018 554

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska

  • Home
  • Doradztwo w zakresie ochrony środowiska

Pomagamy wypełniać obowiązki związane z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, emisją do powietrza i innymi wymaganiami branżowymi.

W tym zakresie realizujemy:

  • pełną ewidencję i sprawozdawczość (monitoring środowiskowy oraz wszystkie rodzaje sprawozdań i raportów, m.in. dotyczące korzystania ze środowiska, KOBiZE, sprawozdania odpadowe itp.),
  • wnioski o wydanie pozwoleń (kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania wniosku oraz przeprowadzenia w urzędzie procesu uzyskania decyzji w zakresie np. transportu, zbierania, przetwarzania czy wytwarzania odpadów, pozwoleń wodnoprawnych i emisyjnych, decyzji środowiskowych oraz pozwoleń zintegrowanych),
  • nadzór nad systemem zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001 (usługa obejmuje wdrożenie systemu zarządzania, przygotowanie i uzyskanie certyfikatu oraz późniejsze jego utrzymanie),
  • specjalistyczne i zindywidualizowane szkolenia z zakresu ochrony środowiska,
  • doraźną pomoc prawną w zakresie ochrony środowiska, a także reprezentowanie klienta podczas kontroli i audytów oraz w trakcie załatwiania spraw urzędowych,
  • dostarczenie zindywidualizowanego oprogramowania komputerowego, umożliwiającego zintegrowane i kompleksowe zarządzanie w czasie rzeczywistym danymi z zakresu ochrony środowiska.