biuro@feniks-recykling.eu ul Romualda Traugutta 40, Grodzisk Mazowiecki +48 539 018 554

Kontakt

Dane adresowe

Feniks Recykling sp. z o.o.

Administracja i Zarząd Spółki
ul Romualda Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Dane spółki

NIP 529 - 181 - 47 - 95, REGON 366153786
KRS 0000653862, Kapitał Zakładowy: 2 310 000, 00 zł
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Telefon

+48 539 018 554

Formularz kontaktowy

Nasz zespół

Andrzej Kopeć - Prezes Zarządu

akopec@feniks-recykling.eu

Piotr Kowalczyk - Wiceprezes Zarządu

pkowalczyk@feniks-recykling.eu
+48 608 877 289

Elwira Gmerska - Główna Księgowa

egmerska@feniks-recykling.eu
+48 735 206 802

Eliza Sienicka - Kierownik ds. Kadr i Płac

esienicka@feniks-recykling.eu
+48 532 142 067

Dział rozliczeń

Magdalena Smoleń-Obuchowicz - Kierownik Działu Rozliczeń

mobuchowicz@feniks-recykling.eu
+48 606 692 769

Mateusz Zagraba - specjalista ds. Rozliczeń i logistyki

mzagraba@feniks-recykling.eu
+48 882 870 390

Zakłady niszczenia

Arkadiusz Gałuszewski - Kierownik Zakładu Niszczenia - Kaski

agaluszewski@feniks-recykling.eu
+48 728 561 549

Marek Jankowski - Kierownik Zakładu Niszczenia - Boleszyn

mjankowski@feniks-recykling.eu
+48 735 957 539

Zespoły grup roboczych

Arkadiusz Czekała - Kierownik Zespołu Grup Robót

aczekala@feniks-recykling.eu
+48 795 570 666

Marek Kolarczyk - Kierownik Zespołu Grup Robót

mkolarczyk@feniks-recykling.eu
+48 734 183 910

Biuro

Zakład niszczenia - Kaski

Zakład niszczenia - Boleszyn