KONKURS “Ekologiczni sąsiedzi – przygoda z Feniksem”

Organizatorem konkursu jest Feniks Recykling sp. z o.o.

Wyniki pierwszego etapu konkursu :

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa VI

Drugie miejsce - klasa IV

Trzecie miejsce - klasa VII b

Szkoła  Podstawowa w Baranowie
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa IV

Drugie miejsce - klasa VI

Trzecie miejsce - klasa VII A

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa VII

Drugie miejsce - klasa IV

Trzecie miejsce - klasa V

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kaskach
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa VII

Drugie miejsce - klasa V

Trzecie miejsce - klasa IV