KONKURS “Ekologiczni sąsiedzi – przygoda z Feniksem”

Organizatorem konkursu jest Feniks Recykling sp. z o.o.

Wyniki szóstego etapu konkursu :

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kaskach
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa VII

Drugie miejsce - klasa V

Trzecie miejsce - klasa IV

Szkoła  Podstawowa w Baranowie
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa VIIa

Drugie miejsce - klasa IV

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa V

Drugie miejsce - klasa IV

Trzecie miejsce - klasa VI

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa VII

Drugie miejsce - klasa IV

Trzecie miejsce - klasa V

Wyniki piątego etapu konkursu :

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa V

Drugie miejsce - klasa VIIb

Trzecie miejsce - klasa VI

Szkoła  Podstawowa w Baranowie

Punktacja

Pierwsze miejsce - klasa VIIa

Drugie miejsce - klasa V

Trzecie miejsce - klasa IV

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kaskach

Punktacja

Pierwsze miejsce - klasa VII

Drugie miejsce - klasa VI

Trzecie miejsce - klasa V

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach

Punktacja

Pierwsze miejsce - klasa IV

Drugie miejsce - klasa VII

Trzecie miejsce - klasa V

Wyniki czwartego etapu konkursu :

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa VI

klasa VI - miejsce 1

Drugie miejsce - klasa V

klasa V - miejsce 2

Trzecie miejsce - klasa IV

klasa IV - miejsce 3

Szkoła  Podstawowa w Baranowie
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa VI

Drugie miejsce - klasa VIIa

Trzecie miejsce - klasa IV

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kaskach
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa V

Klasa V - miejsce 1

Drugie miejsce - klasa VII

Klasa VII - miejsce 2

Trzecie miejsce - klasa VI

klasa VI - miejsce 3

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa VII

kl.VII praca 1- miejsce nr 1

kl.VII praca 2 - miejsce nr 1

Drugie miejsce - klasa IV

Trzecie miejsce - klasa VI

kl. VI - miejsce nr 3

Wyniki trzeciego etapu konkursu :

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa V

Drugie miejsce - klasa IV

Trzecie miejsce - klasa VI

Szkoła  Podstawowa w Baranowie

Punktacja

Pierwsze miejsce - klasa IV

Drugie miejsce - klasa VI

Trzecie miejsce - klasa VII b

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kaskach

Punktacja

Pierwsze miejsce - klasa VII

Drugie miejsce - klasa V

Trzecie miejsce - klasa VI

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach

Punktacja

Pierwsze miejsce - klasa VII

Drugie miejsce - klasa V

Trzecie miejsce - klasa IV

Wyniki drugiego etapu konkursu :

Punktacja
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli
Pierwsze miejsce - klasa VI

Drugie miejsce - klasa IV

Trzecie miejsce - klasa VII b

Szkoła  Podstawowa w Baranowie
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa VIIa

Drugie miejsce - klasa V

Trzecie miejsce - klasa VII B

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa V

Drugie miejsce - klasa VII

Trzecie miejsce - klasa IV

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kaskach
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa VII

Drugie miejsce - klasa IV

Trzecie miejsce - klasa V

Wyniki pierwszego etapu konkursu :

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa VI

Drugie miejsce - klasa IV

Trzecie miejsce - klasa VII b

Szkoła  Podstawowa w Baranowie
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa IV

Drugie miejsce - klasa VI

Trzecie miejsce - klasa VII A

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa VII

Drugie miejsce - klasa IV

Trzecie miejsce - klasa V

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kaskach
Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa VII

Drugie miejsce - klasa V

Trzecie miejsce - klasa IV