Konkurs

Zapraszamy do konkursu fotograficznego pt. Przyroda w Obiektywie. Organizatorem konkursu jest Feniks Recykling sp. z o.o.
Konkurs trwa od 3 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku.
Nagrody:
Grand Prix Konkursu – BON do sklepu sportowego o wartości 1 500, 00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych)
1 miejsce dla Uczestników każdego Klienta - BON do sklepu sportowego o wartości 700, 00 zł (siedemset złotych);
2 miejsce dla Uczestników każdego Klienta - BON do sklepu sportowego o wartości 300, 00 zł (trzysta złotych);
3 miejsce dla Uczestników każdego Klienta - BON do sklepu sportowego o wartości 100, 00 zł (sto złotych).

Wszystkich uprawnionych pracowników Klientów Feniks (zgodnie z § 1 ustęp 3 regulaminu), zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Przyroda w obiektywie”.

Przyroda w Obiektywie - Zapraszamy

bez loga

konkurs 2ułu

Regulamin

Formularz Zgłoszeniowy