Outsourcing

Feniks Recykling w sposób kompleksowy i przemyślany prowadzi gospodarkę odpadami u Klientów. Obsługa Klienta obejmuje zapewnienie personelu odpowiedzialnego za odpady, dostarczenie niezbędnego sprzętu do gospodarowania odpadami (belownice, prasokontenery, kontenery, wózki widłowe, specjalistyczne pojemniki do gromadzenia odpadów) oraz gospodarowanie wszystkimi odpadami powstającymi u Klienta. Proces wdrożenia kompleksowej  gospodarki odpadami obejmuje analizę potrzeb Klienta, dobór optymalnego sprzętu i personelu oraz ciągłą pracę z pracownikami Klienta (konkursy, szkolenia). Powierzenie gospodarowania odpadami profesjonalnemu partnerowi, jakim jest Feniks Recykling, pozwala naszym Klientom skoncentrować się wyłącznie na własnej działalności.