RODO i PP

Zapraszam do zapoznania się z Polityką Prywatności firmy Feniks Recykling oraz do zasad RODO, które są w naszej firmie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

RODO

 

 

Polityka Prywatności

 FENIKS RECYKLING Sp. z o.o. szanuje Twoje prawo do prywatności i gwarantuje Ci prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które Ciebie dotyczą.

FENIKS RECYKLING Sp. z o.o. dokłada najwyższych starań, by Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

 Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Feniks Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie 20 (05-825 Grodzisk Mazowiecki), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000653862, NIP: 5291814795, e-mail: rodo@feniks-recykling.eu, tel. kontaktowy: 532 142 067.

Dane przetwarzane przez nas

Dane osobowe zbierane przez Feniks Recykling Sp. z o.o. są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

 Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe:

 1. w przypadku, gdy chcesz złożyć zamówienie - wykonanie złożonego przez Ciebie zamówienia,
 2. w przypadku, gdy chcesz uzyskać od nas informację, np. o oferowanym przez nas towarze – otrzymanie odpowiedzi na Twoje zapytanie,

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Uzyskane przez nas dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. umożliwienia rejestracji w celu realizacji umowy sprzedaży – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: Rozporządzenie),
 2. wykonania ciążących na Feniks Recykling Sp. z o.o. obowiązków prawnych, np. w celu wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie przewidzianej w przepisach, w tym w przepisach Kodeksu cywilnego, obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących rękojmi i reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
 3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz w celach dowodowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia,
 4. w celach marketingowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia,
 5. w celach odpowiedzi na Twoje pytania - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia,

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

 Podmioty, którym przekazywane lub udostępniane są Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przekazywane są przez Feniks Recykling następującym podmiotom:

 1. osobom upoważnionym przez Feniks Recykling do przetwarzania danych osobowych (współpracownicy i pracownicy)
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Feniks Recykling na podstawie zawartej umowy:
 3. podmioty świadczące usługi informatyczne,
 4. podmioty świadczące usługi prawne,
 5. innym administratorom danych osobowych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
 6. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 7. podmioty prowadzące działalność płatniczą /banki, instytucje płatnicze/,
 8. podmioty współpracujące z Feniks recykling przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Przysługujące Ci uprawnienia:

 1. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody (np. udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie, marketing, itp.), przysługuje Ci prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem (zgodę można wycofać drogą mailową na rodo@feniks-recykling.eu ),
 2. żądania od Feniks Recykling potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, dostępu do podanych przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 3. uzyskania od Feniks Recykling,
 4. informacji na temat kategorii odnośnych danych osobowych,
 5. kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 6. do przenoszenia danych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

W odniesieniu do prawa sprzeciwu Feniks Recykling sp. z o.o. dodatkowo informuje, że w szczególnych sytuacjach możesz (w dowolnym momencie) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Feniks Recykling sp. z o.o. Twoich danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Feniks Recykling sp. z o.o. lub interes publiczny.

W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego sprzeciwu, Feniks Recykling sp. z o.o. nie będzie już mogła przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, że istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres, przez który przechowywane są Twoje dane osobowe:

Okres przechowywania Twoich danych osobowych uzależniony jest od celu i podstawy ich przetwarzania

W przypadku realizacji zawartej z Tobą umowy sprzedaży Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych, w tym ustawy o rachunkowości w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z rękojmią i reklamacją.

W przypadku przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Ciebie zgody udzielonej drogą mailową lub papierową.

Polityka Cookie

Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszej strony internetowej było bezpieczne, wygodne oraz dostarczało wszystkich potrzebnych informacji. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest wykorzystywanie plików cookie, które są umieszczane na Twoim komputerze, w celu zebrania informacji na temat Twoich wizyt na naszej stronie internetowej. Informacje te są niezbędne, aby strona www.biorecykling.pl mogła działać prawidłowo. Nasz serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.

Czym są pliki cookie?

Jest to niewielka informacja tekstowa zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookie?

1) Dostosowanie zawartości strony internetowej Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
2)  Tworzenie statystyk, które pokazują, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, dzięki czemu możemy doskonalić jej strukturę oraz zawartość;
3)  Identyfikacja użytkowników jako zalogowanych na stronie www.biorecykling.pl, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
4)  Zapamiętywanie towarów i usług zamówionych na stronie realizacji zakupu;
5) Zagwarantowanie połączenia z odpowiednim serwisem na stronie internetowej, podczas wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w działaniu tej strony.

Rodzaje plików Cookie

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jak ograniczyć lub usunąć pliki cookie z komputera?

 1. Możesz ograniczyć lub usunąć pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Skorzystaj z pomocy w Twojej przeglądarce, aby dowiedzieć się jak to zrobić. Pamiętaj, że jeżeli usuniesz i zablokujesz pliki cookie z naszej strony internetowej, część strony może nie działać poprawnie.
 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookie dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej oraz na stronie www.allaboutcookies.org.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zmieniona 24 sierpnia 2018 r.

 

RODO

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119,str.1) w dalszej treści RODO informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma FENIKS RECYKLING Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie 20, 05-802 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000653862, NIP: 5291814795, tel. kontaktowy: 532 142 067, mail biuro@feniks-recykling.eu.

Pana (Pani) dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 1. w celu zawarcia lub realizacji wiążących nas z Panem/Panią ofert, umów oraz realizacją złożonych zamówień – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
 2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie przewidzianej w przepisach, w tym przepisach kodeksu cywilnego, obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących rękojmi i reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
 3. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umów oraz w celach dowodowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
 4. prowadzenia marketingu oferowanych przez nas produktów i usług, w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku ich niepodania:

 1. wykonanie zawartej z Panem/Panią umowy nie będzie możliwe,
 2. przedstawienie Panu/Pani naszej oferty produktów i usług nie będzie możliwe.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych osobowych (nasi współpracownicy i pracownicy), podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej z nami umowy (np. podmioty świadczące nam usługi informatyczne, usługi księgowe, prawne), inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą /banki, instytucje płatnicze/, podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych w zakresie, w jakim staną się administratorem danych), Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny:

 1. dla realizacji umów, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą z Panem/Panią umową lub przez czas dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 2. w przypadku prowadzenia marketingu oferowanych produktów i usług – do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody,

a po tym czasie zostaną usunięte.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem (zgodę można cofnąć papierowo wysyłając oświadczenie o cofnięciu zgody na adres FENIKS RECYKLING Sp. z o.o. Żuków 20 05-825 Grodzisk Mazowiecki lub elektronicznie na adres: rodo@feniks-recykling.eu ).

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.