Outsourcing – Kompleksowa gospodarka odpadami

Outsourcing - Kompleksowa gospodarka odpadami 

Prowadzimy również działania na terenie zakładów produkcyjnych u naszych klientów, gdzie w sposób  kompleksowy, przemyślany i skuteczny prowadzimy u nich  gospodarkę odpadami.

Obsługa ta obejmuje:

Analizę potrzeb Klientów i indywidulane opracowywanie rozwiązań dla każdego z nich;
Zapewnienie personelu odpowiedzialnego za pracę przy odpadach;
Wyposażenie w niezbędny sprzęt do belowania, prasowania, gromadzenia i przewożenia odpadów;
Wewnętrzna i zewnętrzna logistyka, w tym sprawdzone i ekonomicznie uzasadnione rozwiązania transportowe;
Nowatorskie, ekologiczne sposoby ostatecznego zagospodarowania odpadów;
Ciągła współpraca z pracownikami klienta (organizowanie szkoleń, akcji edukacyjnych, konkursów);
Doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji i przygotowywania sprawozdawczości wynikającej z obowiązków administracyjnych;
Audyty środowiskowe przeprowadzane pod kątem wypełniania przez przedsiębiorcę wymogów środowiskowych i prawnych.