KONKURS “Ekologiczni sąsiedzi – przygoda z Feniksem” Gmina Kowiesy

Organizatorem konkursu jest Feniks Recykling sp. z o.o.

Wyniki pierwszego etapu konkursu :

Punktacja
Pierwsze miejsce - klasa V

Drugie miejsce - klasa VI B

Trzecie miejsce - klasaVII