KLUCZE DO SUKCESU

1. Bezpieczeństwo

Feniks Recykling jest firmą, która promuje i stosuje rozwiązania bezpieczne dla środowiska naturalnego. Nie zaśmiecamy przyrody. Z odpadów odzyskujemy wszystko, co można ponownie wykorzystać. Nasze metody działania charakteryzuje bardzo niska uciążliwość dla ludzi i środowiska naturalnego.

Feniks Recykling daje gwarancję bezpiecznego i wydajnego zniszczenia produktów oraz zapewnia całkowite zniszczenie znaków towarowych produktu.

Swoją działalność prowadzimy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami polskiego i unijnego prawa.

2. Zaufanie

System monitoringu i weryfikacji każdego etapu utylizacji i odzyskiwania produktów daje naszym Klientom pełne zaufanie i bezpieczeństwo. Wszystkie przekazywane nam produkty mogą powtórnie trafić na rynek tylko i wyłącznie w formie przetworzonej.

3. Innowacje

W swej działalności wykorzystujemy innowacyjne technologie i nowatorskie rozwiązania. Nasze usługi bazują na nowoczesnym recyklingu, który łączy w sobie efektywność ekologiczną i ekonomiczną. Dzięki zastosowaniu unikatowych na polskim rynku technologii możliwe jest skuteczne zniszczenie znaku towarowego w procesie mechanicznego rozdzielenia produktu od opakowania; sprawne zniszczenie w krótkim czasie dużych ilości produktów; zrównoważenie atrakcyjnej ceny z wysoką jakością usługi; zagospodarowanie w procesach odzysku, w tym recyklingu zarówno oddzielonego opakowania jak i oddzielonego produktu.

4. Fachowy zespół

Feniks Recykling tworzą eksperci z ogromnym doświadczeniem w zakresie niszczenia i odzyskiwania produktów. Na co dzień współpracujemy z inżynierami i technikami. Naszymi partnerami są uczelnie i naukowcy. W ten sposób dbamy o nieustanny rozwój i udoskonalanie stosowanych technologii. Dodatkowo premiujemy swobodne poszukiwania rozwiązań, które podnoszą wydajność naszych działań.

Wiemy, że efektywny ekologicznie i ekonomicznie recykling jest przyszłością gospodarki odpadami. Uważnie śledzimy prężnie rozwijający się rynek gospodarki odpadami, by na bieżąco wdrażać nowe technologie. Uczestniczymy w targach, szkoleniach i kursach organizowanych w UE i USA. Tam szukamy najbardziej innowacyjnych metod w zakresie efektywnego recyklingu.

5. Społeczna odpowiedzialność biznesu

Feniks jest firmą, która bierze pełną odpowiedzialność za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Zapewniamy przejrzyste i etyczne postępowanie, którego celem jest zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach (wewnętrznych – wobec pracowników i zewnętrznych – wobec otoczenia firmy). Naszym największym kapitałem są ludzie, dlatego inwestujemy w pracowników. Zatrudniamy legalnie na umowy o pracę. Dajemy zatrudnienie osobom wykluczonym. Wspieramy różne lokalne organizacje, w tym straże pożarne. Dbamy o edukację ekologiczną.  Promujemy sadzenie drzew.

6. Bliska współpraca z klientami

W kontaktach biznesowych stosujemy indywidualne podejście do każdego Klienta. Metody działania i rozwiązania gospodarki odpadami dostosowujemy do potrzeb i wymagań Klientów. Potwierdzeniem naszego zaangażowania i wiarygodności są referencje od naszych partnerów biznesowych. Klienci cenią nas za innowacyjność, za nowatorskie podejście do gospodarowania odpadami w ich zakładach, z rzetelność, profesjonalizm i elastyczny sposób traktowania terminowości odbiorów.