Feniks w liczbach

  • 40 000 ton odpadów zagospodarowanych rocznie
  • 80 ton odpadów na godzinę – maksymalna wydajność ciągów niszczenia produktów w procesie mechanicznego rozpaku
  • 80 wykwalifikowanych pracowników
  • 20 lat doświadczenia w gospodarowaniu odpadami
  • 10 placówek w całej Polsce
  • 5 unikatowych w Polsce ciągów niszczenia produktów
  • 2 niezależne zakłady niszczenia