Działalność ekologiczna

Działalność firmy Feniks Recykling jest ze wszech miar działalnością ekologiczną nastawioną na  ochronę środowiska naturalnego. Naszym priorytetem jest poszukiwanie nowych ekologicznych metod zarządzania gospodarką odpadami. Dążymy do unowocześniania i uzupełniania parku maszynowego służącego do odpowiedniego przygotowania odpadów do ich ponownego przetworzenia. Szukamy innowacyjnych metod najbardziej ekologicznego i efektywnego wykorzystania odpadów, by w ten sposób chronić zasoby  naturalne Ziemi. U naszych partnerów biznesowych organizujemy szkolenia z zakresu ekologii. Pomagamy im w organizacji efektywnego systemu segregacji odpadów. Dzielimy się z nimi wynikami naszych działań. Pokazujemy ilość poszczególnych strumieni odpadów przekazywanych do recyklingu. Przygotowujemy konkursy ekologiczne. W fabrykach, w których prowadzimy outsourcing, nagradzamy pracowników za wysokie wyniki segregacji.