Doradztwo

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie.

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie to oprócz gospodarki odpadami również szereg obowiązków związanych z emisjami do powietrza, gospodarką wodno - ściekową czy inne specyficzne wymagania branżowe. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, rozszerzamy zakres naszych usług o szeroko pojęte doradztwo w zakresie ochrony środowiska.

W tym zakresie oferujemy:

ewidencja i sprawozdawczość (prowadzenie pełnej ewidencji i monitoringu środowiskowego, przygotowywanie wszystkich rodzajów sprawozdań i raportów np. korzystanie ze środowiska, KOBiZE, sprawozdania odpadowe itp.);
wnioski o wydanie pozwoleń - kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania wniosku oraz przeprowadzenia w urzędzie procesu uzyskania decyzji w zakresie np. transport, zbieranie, przetwarzanie, wytwarzanie odpadów, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia emisyjne, decyzje środowiskowe, pozwolenia zintegrowane;
nadzór nad systemem zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001 - usługa obejmuje wdrożenie systemu zarządzania, przygotowanie i uzyskanie certyfikatu oraz późniejsze jego utrzymanie;
edukacja - specjalistyczne i zindywidualizowane szkolenia z zakresu ochrony środowiska;
nadzór prawny - doraźna pomoc prawna w obszarze ochrony środowiska, reprezentowanie klienta w urzędach oraz podczas kontroli i audytów;
zindywidualizowane oprogramowanie komputerowe umożliwiające zintegrowane i kompleksowe zarządzanie w czasie rzeczywistym danymi z zakresu ochrony środowiska.