Kontakt

Kontakt - Siedziba

Feniks Recykling Sp. z o. o.

Żuków 20, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki

NIP 529 – 181 – 47 – 95; REGON 366153786
KRS 0000653862, Kapitał Zakładowy: 2 310 000, 00 zł
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Email: biuro@feniks-recykling.eu

Nasz Zespół:

       
Andrzej Kopeć / Prezes Zarządu
akopec@feniks-recykling.eu
Piotr Kowalczyk/ Wiceprezes Zarządu        
pkowalczyk@feniks-recykling.eu        
+48 608 877 289        

Elwira Gmerska
Główna Księgowa
egmerska@feniks-recykling.eu
+48 735 206 802
       
Dział Administracyjno - Kadrowy   Zakłady Niszczenia  
Eliza Sienicka / Kierownik ds. Kadr i Płac   Arkadiusz Gałuszewski / Kierownik Zakładu Niszczenia – Kaski    
esienicka@feniks-recykling.eu agaluszewski@feniks-recykling.eu
+48 532 142 067   +48 728 561 549  
    Marek Jankowski / Kierownik Zakładu Niszczenia - Boleszyn    
    mjankowski@feniks-recykling.eu  
    +48 735 957 539  
         
Zespoły Grup Roboczych       Dział Rozliczeń
Arkadiusz Czekała / Kierownik Zespołu Grup Robót       Magdalena Smoleń-Obuchowicz/ Kierownik Działu Rozliczeń
aczekala@feniks-recykling.eu       mobuchowicz@feniks-recykling.eu
+48 795 570 666       +48 606 692 769
Marek Kolarczyk / Kierownik Zespołu Grup Robót       Mateusz Zagraba / specjalista ds. Rozliczeń i logistyki
mkolarczyk@feniks-recykling.eu       mzagraba@feniks-recykling.eu
+48 734 183 910       +48 882 870 390

Biuro 

Administracja i Zarząd Spółki
Adres: ul Romualda Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Email: biuro@feniks-recykling.eu


 

Zakład Niszczenia - Kaski

Zakład Niszczenia Produktów
Adres: Kaski, Królewska 69, 96-314 Baranów
Email: biuro@feniks-recykling.euZakład Niszczenia Boleszyn

Zakład Niszczenia Produktów
Adres: Bolszyn 7, 13-308 Mroczno
Email: biuro@feniks-recykling.eu