Category Archives: Napoje

Odzyskiwanie materiałów lub substancji

Ponowne przetwarzanie materiału organicznego to recykling organiczny lub Bio Recykling. Polega on na odzyskaniu materiałów lub substancji, które mogą być wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Mianem Bio Recyklingu nie można określić odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane, jako paliwa albo na materiały do wypełniania wyrobisk.
Wiecej infromacji