Biorecykling

Co robimy z oddzielonymi produktami? Są to przede wszystkim odpady organiczne, więc najkorzystniejszym sposobem ich zagospodarowania jest biorecykling. W zależności od właściwości poszczególnych frakcji odpadów  przekazujemy je do:

  • Biogazowni – jest to instalacja, która w zintegrowany sposób wykorzystuje zasoby naturalnych surowców i unieszkodliwia odpady organiczne. Jej zadaniem jest produkcja przyjaznej środowisku energii elektrycznej i cieplnej oraz wytwarzanie wysokiej jakości nawozu organicznego. Takie działanie przynosi trojakie korzyści: energetyczne, środowiskowe i rolnicze.
  • Gorzelni - jest to instalacja do produkcji spirytusu przemysłowego. Do niej przekazujemy produkty z dużą zawartością cukru (słodycze, napoje) lub surowce skrobiowe(chipsy, pieczywo), dzięki którym w procesach fermentacji wytwarzany jest  spirytus surowy (nieoczyszczony alkohol etylowy). Spirytus ten wykorzystywany jest jako rozpuszczalnik, rozcieńczalnik, paliwo oraz substrat w syntezach chemicznych.
  • Kompostowni – jest to instalacja do odzyskiwania cennych substancji organicznych i nieorganicznych z ulegającej biodegradacji frakcji odpadów w celu wytworzenia użytecznego humusu. Dzięki temu znacznie zmniejsza się ilości odpadów deponowanych na składowiskach.