Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego ,,Ekologiczni sąsiedzi- przygoda z Feniksem’”

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego

,,Ekologiczni sąsiedzi- przygoda z Feniksem'”

Od grudnia 2016r. ZS.im. Orła Białego nawiązał współpracę z firmą Feniks-Recykling poprzez realizację projektu edukacyjnego pod nazwą ,,Ekologiczni sąsiedzi- przygoda z Feniksem”. Celem tego projektu jest szerzenie wśród dzieci z kl.I-VI wiedzy o ochronie środowiska poprzez cykl zajęć i zadań do wykonania w okresie od grudnia 2016 do końca maja 2017.

W tym czasie uczniowie co miesiąc wykonują konkretne zadania, gromadzą punkty aby w czerwcu można było wyłonić zwycięską grupę, która otrzyma  nagrodę w postaci dofinansowania wycieczki edukacyjnej.

Pełne sprawozdanie z wydarzenia - pobierz

zdju