Konkurs ekologiczny

W roku szkolnym 2017/2018 nasza firma kontynuowała współpracę ze szkołą w Kaskach.

Nasza tegoroczna przygoda rozpoczęła się od lekcji ekologicznej skierowanej do klasy VII i klasy II i III gimnazjum. Zajęcia przeprowadzono 08.03.2018 r. i spotkały się one z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, ciekawe gry ekologiczne wywołały w młodzieży ducha rywalizacji, który towarzyszył im na dalszych etapach projektu, prowadzących do wygrania w konkursie ogłoszonym przez Szkołę Podstawową w Kaskach i naszą firmę.`qaz,la x 04 Zadaniami  konkursowymi były:

- wykonanie makiety ukazującej wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,

-przeprowadzenie wywiadu na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii i działania na rzecz ochrony środowiska na terenie naszej Gminy i miejscowości,

-przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat ochrony przyrody i wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

-narysowanie komiksu przedstawiającego nasze działania na rzecz ochrony środowiska,

-przygotowanie filmu omawiającego wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Rozwiązanie konkursu nastąpiło 15 czerwca 2018r. Do oceny prezentowanych prac powołano komisję w składzie: p. dyrektor, nauczyciele: biologii, fizyki i języka polskiego oraz przedstawicieli naszej uczniowskiej szkoły.

Wszystkie prace zostały dokładnie przeanalizowane i dokładnie ocenione. Rywalizację wygrała klasa II gimnazjum. Mamy nadzieję, że wykonane zadania poszerzyły wiedzę i świadomość ekologiczną naszych uczniów i zaprocentują w codziennych działaniach.

DSC02559 dsc02559-1 DSC02561 DSC02563 DSC02564 P1100065 P1100068 P1100071 P1100072 wręczenie nagrody