Forum Energia Recykling Gospodarka Obiegu Zamkniętego

W dniach 23 - 23 października w Poznaniu w obiektach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się forum energii i recyklingu pod nazwą Energia Recykling Gospodarka Obiegu Zamkniętego. Konferencja będzie bardzo ważnym wydarzeniem na rynku recyklingu i utylizacji odpadów. Odbędzie się wiele paneli i wydarzeń, które są niezwykle istotne dla naszej branży. Firma Feniks Recykling pełni rolę Partnera Forum. Pierwszego dnia konferencji przedstawiciel Feniksa pan prezes Andrzej Kopeć poprowadzi prezentację pt. Recykling Odpadów Żywnościowych.

Poniżej prezentujemy państwu ramowy program wydarzenia.
Zapraszamy

 

FORUM ENERGII i RECYKLINGU

PROGRAM*

23-24 października 2018 r., Poznań

DZIEŃ I  / 23 października 2018 r. (MTP, pawilon 7, antresola, sale C i D)

Rozszerzona odpowiedzialność producenta i nowe poziomy recyklingu

10:00 Otwarcie konferencji

10:15 Ewolucja systemu gospodarowania odpadami w następstwie implementacji systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta

Dr hab. Wojciech Piontek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

10:30 ROP elementem efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Magdalena Dziczek, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

10:45 ROP – doświadczenia europejskie i krajowe

Dr inż. Robert Wawrzonek, REMONDIS Electrorecycling  /ELECTRO-SYSTEM (PARTNER STRATEGICZNY FORUM)

11:00 ROP w branży elektroodpadów

Witold Chemperek, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (Partner Forum)

11:15-12:00

DEBATA

Rozszerzona odpowiedzialność producenta – oczekiwania a rzeczywistość

Paneliści:

Wojciech Piontek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Magdalena Dziczek, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Katarzyna Błachowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (PARTNER MERYTORYCZNY FORUM)

Krzysztof Hornicki, Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (PARTNER FORUM)

Dominik Dobek, ZIPSEE „Cyfrowa Polska” (PARTNER FORUM)

Dr inż. Robert Wawrzonek, REMONDIS ELECTRORECYCLING/ELECTRO-SYSTEM (PARTNER FORUM)

Partner debaty:
12:00 PRZERWA
12:15 Nowe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych – nierealne wyzwanie czy szansa rozwoju

Anna Sapota, CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

12:30 Nowe czasy dla rynku ZSEE
Mirosław Baściuk, Asekol PL (PARTNER FORUM)

12:45 Eliminacja związków organicznych z przemysłu
Tomáš Ocelka, E&H Services Inc (Czechy)

13:00 Energetyczne wykorzystanie produktów uzyskanych z opon
Miloslav Bačiak, ENRESS, s. r.o. (Czechy)

13:15 Przetwarzanie odpadów biodegradowalnych u źródła ich występowania
Krzysztof Hornicki, Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (PARTNER FORUM)

13:45 Wykorzystanie niebezpiecznych odpadów przemysłowych do produkcji  paliwa alternatywnego jako ekologicznego źródła  energii
Pierre Abellaneda, Chimrec (Francja)

14.00 Recykling opon w kontekście ROP
Przemysław Zaprzalski, Recykl

14:15 Recykling odpadów żywnościowych
Andrzej Kopeć, Feniks (PARTNER FORUM)

14:30 Biokonwersja odpadów organicznych do wysokobiałkowej paszy dla zwierząt hodowlanych
Adam Kowalczyk/Łukasz Nowacki, Fundacja Transformacja

14:45 Zakończenie

 

DZIEŃ II  / 24 października 2018 r. (MTP, pawilon 7, antresola, sale C i D)

Eko-energia i elektromobilność – ograniczenia i perspektywy

10:00 Otwarcie

10:15 Doradztwo dla klastrów energii
Barbara Adamska, ADM

10:30 Energia dla klastrów energii
Piotr Czopek, Ministerstwo Energii

10:45 NFOŚ w doradztwie klastrowym na poziomie wojewódzkim
Maciej Lum, WFOŚiGW w Poznaniu

11:00 Gorzowski Klaster Energii w działaniu
Marcin Zygmunt/Artur Czyżewski, Gorzowski Klaster Energii

11:45 Dobre praktyki wykonania audytu recyklera oraz zużytego sprzętu - Jacek Korzeniewski, Polski Rejestr Statków (PARTNER FORUM)

12:00   PRZERWA

12:15 Recykling akumulatorów
Bartosz Tęcza, Eneris (PARTNER FORUM)

12:30 Magazynowanie ciepła na przykładzie Veolia Poznań
Paweł Kokociński, EC Karolin/Veolia

12:45 Elektromobilność dla środowiska
Anna Skarbek-Żabkin, Forum Elektromobilności

13:00 Elektromobilność w Polsce, jej ograniczenia i potrzeby
Sławomir M. Pawlak, Festiwal Elektromobilności

13:15 Elektrosamochodem przez Afrykę
Arkady Fiedler, podróżnik

14:00 ZAKOŃCZENIE

 

   

 

                                              

 

 

Partnerzy: PSR Certyfikaty, INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A., ENERIS Ochrona Środowiska, FENIKS Recykling, ZIPSEE „Cyfrowa Polska”

Partnerzy strategiczni: REMONDIS Electrorecycling/ELECTRO-SYSTEM, ASEKOL PL

Partner merytoryczny:  Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie