JAK ZAGOSPODAROWAĆ ODPADY?

5 czerwca 2018 roku odbyło się XV Forum Inżynierskiego pod hasłem „Technika w recyklingu” w czasie targów Innowacje – Technologia – Maszyny w Poznaniu.

W panelu „Nowoczesne Technologie w Recyklingu” wziął udział prezes Feniks Recykling sp. z o.o.  W jego ramach przedstawiciele Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprezentowali: Danuta Kukielska - wytwarzanie lekkich kruszyw sztucznych z wykorzystaniem odpadów komunalnych; Jarosław Stankiewicz - technologie bezodpadowego zagospodarowania Surowców skalnych, w szczególności frakcji trudno zbywalnych; Leszek Majewski - termoizolacyjne zaprawy tynkarskie wykorzystujące Surowce wtórne, w tym otrzymywane w procesach recyklingu. Ponadto prezentowano dostępne techniki przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych zawierających SZWO i F-GAZY zaprezentował Robert Wawrzonek - Członek Zarządu spółki  REMONDIS Electrorecycling,
Prezes Andrzej Kopeć prezentował innowacyjne podejście do odpadów oraz produktów pod hasłem: odpady jako zasoby.

IMG_0374 IMG_0403